با حكم جمشید وزیری رئیس فدراسیون اسكیت


مسعود نیك مهر به عنوان مربی تیم ملی اسكیت سرعت جوانان ایران شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسكیت، در حكم رئیس فدراسیون اسكیت ایران آمده است:
نظر به سوابق و تجارب جنابعالی در زمینه ورزش اسكیت سرعت، به موجب این ابلاغ به عنوان مربی تیم ملی اسكیت سرعت جوانان ایران منصوب می شوید.
امید است با اتكال به خداوند متعال و بهره گیری از تجارب ارزنده، گام های موثری در جهت ارتقاء سطح كمی و كیفی ورزش اسكیت برداشته شودنوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1389    | توسط: محمد نیکویه    | طبقه بندی: اخبار،     | نظرات()