برتری نیلوفر مردانی در رقابت 10000 متر امتیازی و حذفی


همانطور که پیشبینی میرفت نیلوفر مردانی باری دیگر به تمام رقباش ثابت کرد که او یک بازیکن بسیار قوی و استوره ای اسکیت در ماده 10000 متر امتیازی و حذفی است.  


نیلوفر تنها یک مقام اولی 10000 متر ساده را در لیک چهارم بدست نیاورد، بلکه او توانست اولی خودش را با اقتدار و با چهار دور لپ کردن رقبا بدست آورد، رقبای نیلوفر از تیمهای بنت تهران، تمدن شرق، هیئت شیراز و چمران کرج بودن، مخصوصا" علارقم تلاشها و فریادهای بسیار مربیان تیم بنت تهران بازیکنان ایشان حتی یک دور هم نتوانستند از تکنیک بادگیری پشت سر نیلوفر بهره گیرند، و بدین ترتیب نیلوفر مسابقه خود را چهار دور زودتر از بقیه رقبا به پایان رساند.

نفرات دوم و سوم به ترتیب از تیمهای بنت تهران و تمدن شرق از آن خود کردند.

 

روابط عمومی سایت مسعود نیک مهر

نوشته شده در تاریخ شنبه 7 آذر 1388    | توسط: محمد نیکویه    | طبقه بندی: اخبار،     | نظرات()